BOLLNÄS KOMMUN: Utvecklingsplan Orbaden i Hälsingland (3)

Utvecklingsplan Orbaden i Hälsingland är en förstudie där Orbaden i Hälsingland, ideell förening, är projektägare. De vill i förstudien klargöra vilka insatser, företag, föreningar och människor i bygden tror är viktiga för att bygden ska utvecklas.

Projektet genomförs i Bollnäs Kommun och är ett projekt inom vårt insatsområde 3. Lokal Utveckling och EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad är: 75.000 kr och det kommer läggas motsvarande 40.000 kr i ideellt arbete i projektet.

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 75.000 kr.

Slutrapport för projektet

Kontaktperson för projektet är:

Staffan Michelson, tel: 070-726 36 00, staffan.michelson@hellstromlaw.com