FLERA: Framtidens fiske (Havs- och fiskefonden) (HAV 6)

Utvecklingsplaner för framtidens fiske

Projektet handlar om att stärka utvecklingsarbetet med Ljusnan som gemensam och hållbar resurs för miljö, näringsliv och fiske.

Aktiviteter i projektet inkluderar att skapa en plattform för nätverkande, lärande och samarbeten. Inom ramen för projektet ska ett flertal seminarier och föreläsningar arrangeras dit alla intresserade är välkomna. Dessutom ska en gemensam utvecklingsplan för hela Ljusnan skapas som fungerar som ett samlingsdokument som kommuner, föreningsliv och näringsliv kan sluta upp bakom.


Var genomförs projektet: Längs med älven Ljusnans sträckning (berör Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal och Söderhamn)

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 6 Konkurrenskraftigt fiske

Total projektkostnad: 900 000 kr + ideella resurser värda 400 000kr

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 900 000 kr. EUs andel av finansieringen kommer från havs & fiskerifonden.

Medfinansiering: Ideellt nedlagd arbetstid av personer engagerade i projektet värde 400 000kr

Projektägare: Bollnäs kommun

 

 

Kontaktperson: Tommy Vestersund, projektledare

E-post: tommy.vestersund@bollnas.se

Telefon: 073 - 970 10 00