BOLLNÄS KOMMUN: Förstudie Orfabacken (4)

Projektet drivs av Vallsta SK som beviljats medel från Utveckling Hälsingebygden inom insatsområde 4. Folkhälsa.

 

Syftet med projektet är att:

 • Syftet med förstudien är att utreda förutsättningar för- och arbeta fram idéer till en skidlekplats i Orfabacken.

Mål med projektet:

 • Kartläggning av områdets terräng och lekplatsområdets avgränsning.
 • Idé till en skidlekplats med tillhörande konstruktionshandlingar och kostnadsunderlag.
 • Tidsplan för investeringar och anläggningsarbeten
 • En sammanställande rapport över förutsättningar för en skidlekplats där konstruktionshandlingar och kostnadsunderlag ingår.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

 • Analys av nuläget
 • Inventering av jämförbara anläggningar och framtagning av grundläggande information om anläggningstyper och investeringsnivåer
 • Föreningssamrådsmöten
 • Utarbetande av lösningsförslag för mark- och anläggningsförhållanden
 • Arbete med konstruktionsritningar och kostnadsunderlag
 • Sammanställning och redovisning

Projektets totala budge är 72 000 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 72000 kr (Landsbygdsfonden).

Projektet har dragits tillbaka av projektägaren - genomför ej förstudien.

 

Kontaktperson

Staffan Michelson

Tel: 070-726 36 00

Epost: staffan.michelson@hellstromlaw.com