LJUSDALS KOMMUN: Förstudie Folkungar (6)

Projektet drivs av Studieförbundet Bilda och det har beviljats medel från Utveckling Hälsingebygden inom insatsområde 6. Kultur och Kulturarv.

Syftet med projektet är att:

  • Undersöka på hur Hälsinglands folkkultur skulle kunna levandegöras i en utställning på Mejeriet i Ljusdal med hjälp av ny teknik, nya tankar och nya partners.

Mål med projektet:

  • Målet är att sökanden genom studiebesök och kontakt med relevanta aktörer ska ha fått erfarenheter och hittat former för hur utställningen skall byggas upp.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Studieresor både inom och utom Sverige för att ta dela av hur andra arbetar med ny teknik som är lämplig för utställningar.
  • Kontakter tas och möten arrangeras med spelmansslag och dansföreningar för idéutveckling och förankring av utställningen.

Projektets totala budget är 88 610 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 88 610 kr (Landsbygsfonden).

Slutrapport

Kontaktperson

Eiwor Kjellberg

Tel: 073-043 83 62

Epost: eiwor.kjellberg@bilda.nu