Företagssamverkan för export till Italien

Projektet drivs av den ideella föreningen MatVärden och de har beviljats medel inom Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 5. Nationellt & Internationellt samarbete.

Syftet med projektet är att:

  • Bygga en kunskap om- samt utveckla en modell för hur, man i samverkan mellan företag och lokala/nationella stödstrukturer för företagande, kan arbeta med export av små livsmedelsproducenters produkter.

Mål med projektet:

  • En arbetsmodell för export av regionalt producerade livsmedel.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Förarbete med identifiering av fler livsmedelsproducenter samt undersökning och sammanställning av tullfrågor och logistiklösningar mm.
  • Utbildning av deltagande testföretag
  • Resa till Italien för att testa modell och upplägg på arbete
  • Efterarbete med erfarenhetsutbyte och uppföljning
  • Utvärdering och sammanställning av resultat och rapport

Projektets totala budget är på 595 113 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 595 113 kr (Landsbygdsfonden).

 

 

Kontaktperson

Karin Ånöstam

Tel: 070-379 93 46

Epost: karin.anostam@telia.com