HUDIKSVALLS KOMMUN: Förberedelse till Utvecklingsplan i Dellenbygden (3)

Projektägare är Dellenbygdens framtid, ideell förening, och de vill i sitt arbete skapa förutsättningar för en kompetensplattform bestående av Dellenbygdens aktörers kompetens. De vill upparbeta nätverk för att driva Dellenbygdens gemensamma frågor.

Projektet genomförs i Hudiksvalls Kommun och är ett projekt inom vårt insatsområde 3. Lokal Utveckling. EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad: 129.000 kr

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 129.600 kr.

Projektrapport leader

Slutrapport förstudie

Kontaktperson för projektet:

Enar Nilsson, tel: 070-693 07 42, epost: enar.nilsson@tyfonmail.se