FLERA: Förädlingsmackapären i Hälsingland (3)

 

Projektägare är Länsbygderådet X-Ing i Gävleborg.

Syftet med projektet är att aktivera de som bor och verkar i olika bygder så att de engagerar sig i och driver på utvecklingsfrågor i sin hembygd.

Målet med projektet är att flertalet bygder i Leaderområdet i bred samverkan mellan olika målgrupper har tagit fram olika utvecklingsplaner och påbörjat förverkligandet av dessa.

Projektet består i processledning för att förbereda och genomföra processer i olika bygder, upprätta lokala utvecklingsplaner tillsammans med de som bor och verkar i bygden.

Projektet genomförs i alla Hälsingekommuner samt Härjedalens Kommun inom insatsområde 3. Lokal utveckling. EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad: 1.861.135 kr varav stöd från Utveckling Hälsingebygden: 1.501.135kr och det kommer att läggas motsvarande 1.500.000kr i ideellt arbete i projektet.

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 1.501.135 kr.

 

Kontaktperson

Kenneth Nyberg

Tel: 073-908 79 57

Epost: kenneth.nyberg@helasverige.se