LJUSDALS KOMMUN: Destination Järvsö - Utveckling cykelturism (1)

2018-2945 Destination Järvsö

Projektägare: Destination Järvsö

Projektledare; Amanda Sandahl

Projektet är beviljat inom Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 1. Sysselsättning och den totala budgeten är: 1.144.137 kr. Landsbygdsfonden finansierar 720.191 kr, Utveckling Hälsingebygden finansierar 384.571 kr och det finns en privat medfinansiering på 39.375 kr.

Projektet kommer generera idella insatser till ett värde av 176.100 kr

Syftet med projektet är att:

 • I ett strukturerat arbete med inslag av studieresor och praktiskt utvecklingsarbete, få företagare att aktivt bidra till en utveckling av Järvsö som cykeldestination,
 • Genom ett arbete med produktutveckling och marknadsföring tillsammans med företagare, ideell- och offentlig sektor i Ljusdals-, Söderhamns-, Bollnäs- och Hudiksvalls Kommuner utveckla Hälsingland som ett landskap väl värt att besöka som cykelturist
 • Genom att utbilda det lokala näringslivet (ej bara besöksnäringen) i ”Corporate Social Responsibility” CSR testa en modell för hur näringslivet kan arbeta för- och investera i en utveckling av Järvsö som destination.

 

Mål med projektet:

 • En ”contentbank” med bilder och texter för projektet och näringslivet att använda för hemsidor, närvaro i sociala medier och för pressbearbetning.
 • 20 st upplevelseprodukter där cykel ingår, 8 st produkter tillsammans med grannkommunerna, Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvall, 12 st produkter för Järvsö.
 • Projekteringsunderlag för ett ”Skill-Center”  för mountainbike med tillhörande ritning och budget.
 • En rapport från studieresa för att studera hur andra cykeldestinationer har arbetet.
 • Rapport med resultat och effekter av ett deltagande i nationell cykelmässa .
 • Minst 10 st företag har genomfört utbildning i CSR
 • Att skapa ett nätverk för att utveckla cykling som attraktion för området.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

 • Projektledning, administration och redovisning
 • Arbete med projektering skill-center för mountainbike
 • Genomförande av relevanta möten och träffar för projektets syfte och mål
 • Arbete med planering och genomförande av:

            Studieresa till Tweedlove

            Utveckling av bokningsbara cykelprodukter (turistiska produkter)

            Utbildning i Corporate Social Resoursers

            Deltagande på Svenska Cykelmässan i Stockholm för att marknadsföra Hälsingland som cykeldestination

            Bygga en ”contentbank” med bilder, texter etc som kan användas för marknadsföring

            Övrig marknadsföring

   

Kontaktperson

Amanda Sandahl

Tel:072-985 30 00

Epost: amanda.sandahl@jarvso.se