HUDIKSVALLS KOMMUN: Delsbo Electric (2)

2016-6851 Utveckla samarbete studenter, universitet, forskare, företag genom studenttävlingen Delsbo Electric.

Projektägare: Dellenbanans Vänner

Projektledare: Lars Gustavsson och Lisette Boman

Projketet är beviljat inom Utveckling Hälsingebygdens insasområde 2. Forskning & Utbildning. Den totala budgeten för projektet är 2.340.014 kr där landsbygdsfonden finansiererar 1.205.014 kr, Utveckling Hälsingebygden finansierar 444.505 kr och privata finansiärer 540.000 kr (företag i bygden).

Syftet med projektet är att:

 • Stimulera till innovativa transportlösningar på i första hand järnväg genom en utveckling av tävlingen Delsbo Electric
 • Utveckla och hitta former för samarbete mellan studenter, utbildare, forskare och företag genom en utveckling av studenttävlingen Delsbo Electric.
 • Underlätta för rekrytering av kompetens till leaderområdets teknikföretag
 • Skapa möjlighet för ett ökat teknikintreses hos barn, unga och unga vuxna

Mål med projektet:

 • Öka antalet deltagande skolor i tävlingen, även från andra länder.
 • Tävlingen Delsbo Electric utvecklar en mötesplats för forskare, doktorander, företag mfl för erfarenhetsutbyte och kontakter.
 • Delsbo Electric förmedlar erbjudanden om examensarbeten och praktikplatser under projekttiden.
 • En teknikintressetrappa i fem steg skapas kopplat till Delsbo Electric för ökat intresse för teknik hos barn och ungdomar.

   

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

 • Faktainsamling med behovsinventering från deltagare, företag, och andra organisationer.
 • Arbete med utveckling av tävlingen Delsbo Electric för varje projektår
 • Studieresor och rekrytering av nya deltagare till tävlingen.
 • Genomförande av tävlingen Delsbo Electric
 • Dokumentera resultat av tävlingen (innovativa sätt att föra fram fordon på järnväg)
 • Marknadsföring och information
 • Uppdatera hemsidor och andra kanaler för att sprida info om tävlingen
 • Projektledning och administration

 

 

Kontaktpersoner

Lars Gustavsson, tel: 070-229 55 44, lars@delsboelectric.se

Lisette Boman, tel: 070-308 34 53, lisette@delsboelectric.se