HUDIKSVALLS KOMMUN: Delsbo Electric (2)

Projektägare är Järnvägföreningen Dellenbanans Vänner

Syftet med projektet är att utveckla och hitta former för samarbete mellan studenter, utbildare, forskare och företag genom en utveckling av studenttävlingen Delsbo Electric.

Målet med projektet är att locka deltagare och deltagande lag till tävlingen, även från andra länder. Att arrangera en konferens mellan forskare, doktorander, företag med flera i samband med tävlingen under något av projektåren. Att Delsbo Electric ska förmedla erbjudanden om examensarbeten och praktikplatser under projekttiden.

Projektet består i faktainsamling och behovsinventering från deltagare, företag och andra organisationer. Arbete med ett nytt upplägg på tävlingen. Översättning av informationstexter till engelska. Uppdatera hemsidor och andra kanaler för att sprida information om tävlingen samt rekrytera deltagare från andra länder.

Projektet genomförs i Hudiksvalls Kommun inom insatsområde 2 Forskning och Utveckling. EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad: 284 105kr och det kommer att läggas motsvarande 216 600kr i ideellt arbete i projektet.

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 284 105kr.

 

 

 

Kontaktperson:

Lars Gustavsson

Tel: 070-229 55 44

Epost: lars@delsboelectric.se