OVANÅKERS KOMMUN: Cykel och vandringsleder i Finnskogsriket (1)

Föreningen  Finnskogsriket driver projektet och de har beviljats medel inom insatsområde 1. Sysselsättning hos oss här på Utveckling Hälsingebygden.

Syftet med projektet är att:

  • Syftet är att genom projektets aktiviteter öka nyttjandet av lederna vilket bidrar till att stärka bygden och företag/organisationer i besöksnäringen i området.

Mål med projektet:

  • Märka upp lederna med kulturhistoriskt och naturintressanta fakta som vandraren/cyklisten kan ta del av när de befinner sig på lederna.
  • Producera en informationsfolder med information om lederna. Informationen ska även vara tillgänglig digitalt.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Sammanställa kulturhistorisk och naturintressant fakta till texter som ska finnas på informationsskyltarna längs lederna.
  • Produktion av skyltar
  • Sammanställa texter och bilder till marknadsföringsmaterialet
  • Producera en informationsfolder samt digital information om lederna.
  • Arbetsledning och projektledning

Total budget för projektet är 57 519 kr och Utveckling Hälsingebygden har finansierat projektet med 57 519 kr (Landsbygdsfonden).

Slutrapport Leader

Konaktperson

Maths Östberg

Tel: 070-566 01 68

Epost: finnskogsmuseet@swipnet.se