SÖDERHAMNS KOMMUN: Bygdens saluhall i Söderhamn - en länk i den lokala livsmedelskedjan (1)

Projektägare är gemenskapsföretaget Grön Front, ekonomisk förening och syftet med projektet är att utveckla en lokalt anpassad form av ”Bygdens Saluhall” för att skapa en innovativ servicelösning med goda förutsättningar att etableras långsiktigt i lokalsamhället.

Målet med projektet är att skapa en virituell lösning för handel med livsmedel som produceras i bygden (lokalt och/eller regionalt producerade livsmedel).

Sökanden kommer att tillsammans med livsmedelsproducenter och konsumenter/kunder hitta lösningar på logistik och försäljning bl a genom att bygga en virituell saluhall som ska underlätta för handel mellan livsmedelsproducent och konsument/kund.

Projektet genomförs i Söderhamns kommun ett projekt inom vårt insatsområde 1 Sysselsättning.  EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad: 400.000kr och det kommer att läggas motsvarande 17.600 kr i ideellt arbete i projektet.

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnaderi projektet men max 400.000kr.

Slutrapport Leader

 

Kontaktperson:

Karin Öst

Tel: 073-339 13 14

Epost: karin@finfika.se