Båtslip i Skärså

Projektägare är Skärså Fiskareförening

Syftet med projektet är att genom en fungerande slip kunna serva turister som besöker Skärså och andra delar av regionens kust med båt. Slipen skapar en trygghet för besökande båtfolk som vet att de kan få hjälp att åtgärda fel och/eller få båten servad i Skärså.

Målet med projektet är en byggnation av en båtslip som är tidsenlig, säker i hanteringen och som har kapacitet att ta upp de båtar som turisterna åker med längs kusten i vår region.

Projektet består av projektering och markberedning samt rälsläggning. Tillverkning av en ny båtslip samt montering av densamma.

Projektet genomförs i Söderhamn Kommun inom insatsområde 1 Sysselsättning. EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad: 212 750kr och det kommer att läggas motsvarande 42 900kr i ideellt arbete i projektet.

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 212 750kr.

 

Kontaktperson

Dennis Westlund

Tel: 070-327 62 33

Epost: dennis.westlund@soderhamn.com