SÖDERHAMNS KOMMUN: Allaktivitetshus i Ljusne - en förstudie (4)

Projektägare är Söderhamn/Ljusne Hockey Club

Syftet med projektet är att undersöka vilka möjligheter det finns för föreningen att genomföra en om- och tillbyggnad av föreningens lokaler för att starta upp ett allaktivitetshus.

Målet med projektet är att ta fram en plan för hur föreningen kan genomföra en om- eller tillbyggnad av befintliga lokaler för att starta upp ett allaktivitetshus.

Projektet genomförs i Söderhamns Kommun inom insatsområde 4 Folkhälsa. EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad: 98 449kr och det kommer att läggas motsvarande 40 000 kr i ideellt arbete i projektet.

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 98 449 kr.

Projektrapport Leader

 

Kontaktperson:

Mikael Krantz

Tel: 070-222 90 26

Epost: ordförande@slhc.se