FLERA: Företagssamverkan för export till Italien (5)

2017-2498 Företagssamverkan för export till Italien

Projektägare: Föreningen MatVärden

Projektledare: Karin Ånöstam

Total beslutad finansiering i projektet är 595 113 kr, varav Landsbygdsfonden finansierar 398 726 kr och Utveckling Hälsingebygden 196 387 kr.

Projektet är beviljat inom insatsområde 5. Nationellt & Internationellt samarbete i Utveckling Hälsingebygdens strategi.

Syfte med projektet

  • Bygga en kunskap om- samt utveckla en modell för hur, man i samverkan mellan företag och lokala/nationella stödstrukturer för företagande, kan arbeta med export av små livsmedelsproducenters produkter.

Mål med projektet

  • En arbetsmodell för export av regionalt producerade livsmedel

Projektets aktiviteter

  • Förarbete med identifiering av livsmedelsproducenter samt undersökning och sammanställning av tullfrågor och logistiklösningar mm.
  • Utbildning av deltagande testföretag
  • Resa till italien för att testa modell och upplägg på arbetet
  • Efterarbete med erfarenhetsutbyte och uppföljning
  • Utvärdering och sammanställning av resultat och rapport.

     

Kontaktperson

Karin Ånöstam

Tel: 070-379 93 46

Epost: karin@matvarden.se