HUDIKSVALLS KOMMUN: 2018-4034 Förstudie - Textilarv Hembygdsgårdar (6)

Projektet som är beviljat är en förstudie där projektägaren kommer att identifiera behov av- och tillvägagångssätt för att bevara, tillgängliggöra och utveckla våra hembygdsgårdars textila kulturarv. Projektägaren intervjuar företrädare för hembygdsgårdar gällande deras textila innehav  samt  utvecklar tillvägagångssätt för hur det textila kulturarvet ska kunna tillgängliggöras på ett bra sätt.

 

 

Kontaktperson

Sara Backström

Tel: 070-639 14 52

Epost:textilprojekthalsingland@gmail.com

Linnéa Eriksdotter

Tel. 070-680 48 96

Epost: textilprojekthalsingland@gmail.com