Beviljade projekt

Här lägger vi löpande in de projekt som LAG har prioriterat och som Jordbruksverket formellt har beslutat att ge stöd. Det formella beslutet tas av Jordbruksverket och vi väljer därför att publicera projekten på vår hemsida först när det formella beslutet är taget.

Gemensamt för alla projekt som beviljas stöd är att de har koppling till vårt Leaderområdes utvecklingsstrategi, drivs i vårt geografiska område och bygger på initiativ från människor i bygden. Vill du veta mer om projektet så hör av dig till projektets kontaktperson.

Här finns även de projekt som beviljats medel inom Havs- och fiskefonden men som administreras av vår "systerorganisation" i Gästrikland (Leader Gästrikebygden LLU) men som geografiskt bedrivs i vårt Leaderområde och/eller drivs av en projektägare från vårt geografiska Leaderområde. I namnet på de projekten står det "Havs- och fiskefonden".

Följande kommuner ingår i vårt Leaderområde: Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn, Ljusdal, Härjedalen, Nordanstig och Hudiksvall. 

Använd webbläsarens sökfunktion (Windows: Ctrl + F  eller  Mac: ⌘ (Command/cmd) + F ) och skriv t.ex. BOLLNÄS om du vill få alla projekt från Bollnäs kommun markerade för att lättare hitta just dessa. Du kan också söka på FLERA för att få upp projekt som har mer än en kommun som "hemvist".

Du kan på samma sätt även söka på insatsområde 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller HAV 6.