Nu kan du lyssna och se Webinair som vi genomförde 17 augusti.

Vision Utveckling Hälsingebygden

– Tillsammans skapar vi livskvalitet och ett hållbart Hälsingland för alla!

Nu finns ett remissutkast för den nya utvecklingsstrategins innehåll och riktning. Där kan du läsa om visionen, övergripande mål och insatsområden samt hur vi kommit fram till dessa. Vi tar gärna emot feedback och dina tankar på ett konstruktivt sätt.

  • Innehåller strategin delar som dina tankar, idéer och kommande initiativ faller inom?
  • Har vi missat något område som vi behöver komplettera med?

Din åsikt är viktig, så vi tar tacksamt emot dina tankar, idéer och reflektioner till info@utvecklinghalsingebygden.se

Genom att klicka på länken kan ni lyssna på webinair i efterhand Här

Efter den 31 augusti kommer inkomna reflektioner sammanställas och rapporten att justeras och slutföras. Rapporten ska skickas in till Jordbruksverket senast den 15 oktober 2021.

 Remiss utkast

SWOT-analys