Stöd att söka från Region Gävleborg för utveckling.

Förutom oss på Utveckling Hälsingebygden så finns det kollegor i vårt Leaderområde som har medel för dej att söka som vill utveckla idéer tillsammans med andra eller vill utveckla ditt företag. Följ denna länk så ser du vad Region Gävleborg har för stöd att söka: http://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/