Startbesked ny programperiod

Den känns roligt att berätta att vi har fått startbeskedet från Jordbruksverket och därför kan påbörja arbetet med programperioden Leader 2023.

Många har deltagit i förarbetet som till slut blev en strategi som godkändes av Jordbruksverket 2022 och nu är redo att förverkligas. Vi vill såklart tacka alla som bidragit och hoppas att ni är många som vill engagera er i vårt utvecklingsarbete framöver!

Ny strategi?

Den utgår från lokala behov, engagemang och samarbete för att skapa hållbar utveckling. Det är ett samarbete mellan den ofentliga, privata och ideella sektorn.  Den kan sammanfattas med:

Vision: Tillsammans skapar vi livskvalitet och ett hållbart Hälsingland för alla!

Övergripande mål:
- Ökad samverkan
- Förbättrad hälsa
- Behålla eller öka antalet invånare
- Stärkt kompetensutveckling
- Behålla eller utveckla arbetstillfällen

Budgeten för programperioden 2023-2027 är nästan 36 mkr och den finansieras av EUs Landsbygdsfond, Region Gävleborg, Hälsinglands kommuner och Härjedalens Kommun. Pengarna kommer att gå till genomförande där utvecklingsprojekt spelar huvudrollen. Utöver den offentliga finansieringen räknar vi med att det kommer att läggas en hel del ytterligare tid och pengar i utvecklingsprojekten som medfinansiering från områdets engagerade invånare, företag och föreningar.

Vad händer nu?

Vi ser fram emot att börja prata konkreta utvecklingsidéer och ta beslut om projektstöd för att förverkliga dem. Men först måste vi förbereda det som krävs för att vi ska kunna sprida rätt information, handlägga och besluta om ansökningarna. Vår tidsplan är just nu:

  • förberedelser under februari, mars och april
  • påbörja informationsspridning och ta emot förslag på projektidéer från maj
  • fatta beslut om de första projektansökningarna i september
  • ...och fortsätta informera och besluta om ansökningar ti.o.m 2027 eller tills pengarna är slut.