Projektmedel kvar att söka!

Vi har nu beviljat drygt 30 projektansökningar sedan maj 2016 och vi har totalt ca 8 Mkr kvar att fördela till intressanta idéer som utvecklar landsbygden. Vi fördelar medel ur två fonder, Landsbygdsfonden och Socialfonden. När det gäller Socialfonden så har vi ca 800.000 kr kvar att fördela och de medlen ska fördelas på projektidéer där målgruppen är arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden eller människor som på något sätt riskerar att bli arbetslösa. Välkommen att kontakta verksamhetsledaren Ylva Olofsson med dina idéer...!