Nästa beslutsomgång för Speedprojekt i september.

Vi är så glada för intresset för möjligheten att söka medel i våra sk "Speedprojekt" - förenklad finansiering för utveckling av insatser på landsbygd. Kommande beslutsomgång, den 17 juni, är stängd för nya ansökningar. Nästa beslutsmöte för Speedansökningar blir i september. Kontakta leaderkontoret om du har frågor.