Kallelse till årsmöte för Utveckling Hälsingebygden 2022

Torsdag den 12 maj kl 18.30 är du välkommen till Utveckling Hälsingebygdens årsmöte. I år äger årsmötet rum i Ytterhogdal, Bauerska Villan, Baunvägen 9, 840 90 Ytterhogdal.

Program

18.30  Överhogdals Byalags "Överhogdalsbonaderna - budskap från vikingatiden" berättar om Leaderprojektet som de drivit i Överhogdal.

18.30 Årsmöte Utveckling Hälsingebygden

 

Anmäl ditt deltagande till årsmötet med namn, telefonnummer och organisation till mats@utvecklinghalsingebygden.se senast fredag den 6 maj

När vi fått din anmälan så får du ett mail från oss med mer information om årsmötet.

Välkomna Utveckling Hälsingebygden