Halvtidsutvärdering - kom in med ditt anbud!

Under hösten vill vi göra en halvtidsutväring av insatserna i lokalt ledd utveckling. Halvtidsutvärderingen genomförs i samarbete mellan oss och Leader Gästrikebygden LLU. Har ditt företag dokumenterad erfarenhet av utvärderingar, kännedom om leadermetoden och vill arbeta med oss?! Välkommen med ditt anbud till oss senast den 26 augusti.

Se mer information om uppdraget i bifogad fil.

/media/uploads/2019/07/05/uppdragsbeskrivning-halvtidsutvarderare-leader-gastrikebygden-och-halsingebygden-for-publicering-pa-hemsida.pdf