En ny strategi tar form!

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Utveckling Hälsingebygden (2023-2027). Genom strategin vill vi skapa förutsättningar för att låta vårt område nå sin fulla potential. För att nå framgång i strategiarbetet behöver vi dig, dina tankar, dina idéer och din lokalkännedom. Vi tror nämligen att det är du som bor och verkar på en plats, som bäst vet vad som behövs för att göra den platsen ännu bättre.

Vi är glada och stolta över att du och din organisation är en viktig part i upprättandet av den nya strategin. Vi skulle därför behöva be dig om en tjänst. Nedan, i mejlet, finner du en länk till en web-enkät där vi samlar ihop svar på frågor gällande vår bygd. Vi är nyfikna på dina åsikter om hur vi ska utveckla vår bygd, men kanske vill du även att fler i din omgivning ska bidra i vårt arbete. Sprid i såna fall denna information vidare till fler intressenter.

Vi skulle uppskatta om du kan ta dig tid att svara på medföljande enkät. Enkäten är anonym och tar ca 4-6 minuter att svara på. Den kommer ligga öppen under tiden 28 april till 19 maj 2021. Alla som vill delta, är välkomna att delta.

Länk till enkät: https://forms.office.com/r/fGzQDdWd4x

Vill du följa strategiarbetet löpande, besök https://strategi2023.utvecklinghalsingebygden.se/