Årsmöte Utveckling Hälsingebygden

Utveckling Hälsingebygden bjuder in till årsmöte. Torsdag den 11 maj på Erik-Andersgården i Asta, Söderhamn

Program:

18.00 Kaffe & Smörgås

18.30 Per Forssell berättar om Världsarvsgården Erik-Anders i Asta

19.00 Årsmötet börjar

Anmäl din medverkan senast den 8 maj till gun@utvecklinghalsingebygden (Ange eventuell matallergi vid anmälan)

Varmt Välkommen!

Årsmöteshandlingar här nedan:

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Stadgar - förslag till förändring

Valberedningens förslag

Bilaga till valberedningens förslag