Kallelse till årsmöte Utveckling Hälsingebygden den 29 april

Tordag den 29 april kl 18.00 är du välkommen till Utveckling Hälsingebygdens årsmöte. I år äger årsmötet rum digitalt via verktyget Zoom.

Program

18.00 Margareta Englund, projektledare för "Kultur arvet i Långhed" berättar om Leaderprojektet som de driver i Långhed.

18.30 Lars Gustavsson, projektledare för "Delsbo electric" berättar om leaderprojekt som de driver genom Dellenbanans vänner.

19.00 Årsmöte Utveckling Hälsingebygden

 

Anmäl ditt deltagande till årsmötet med namn och telefonnummer till mats@utvecklinghalsingebygden.se senast fredag den 23 april

När vi fått din anmälan så får du ett mail från oss med mer information om årsmötet, samt hur du kopplar upp dej till årsmötet.

Välkomna Utveckling Hälsingebygden