Årsmöte Utveckling Hälsingebygden

Utveckling Hälsingebygden arrangerar sitt årsmöte torsdag den 17 maj på Stenegård i Järvsö. Se bifogade filer med kallelse, dagordning, förslag till ändring av stadgar, valberedningens förslag samt årsberättelsen för verksamheten.

Varmt Välkommen!!

Kallelse

Dagordning

Årsredovisning för 2017

Valberedningens förslag