Utveckling Hälsingebygden

För den nya programperioden 20232027 hänvisar vi till vår nya hemsida: Klicka här för att komma dit!


Människor skapar utveckling när de ges möjligheter att mötas, utbyta erfarenheter och kan hjälpas åt. Som människor växer vi genom engagemang och aktivt deltagande i idéutformning och insatser som påverkar utvecklingen av den egna bygden. Utveckling Hälsingebygden vill ge möjlighet till detta genom vårt arbete med LEADER (Lokalt ledd utveckling). Under åren 20142023 finansierar Landsbygdsfonden, Region Gävleborg och Leaderområdets kommuner föreningens arbete med lokalt ledd utveckling. Se mer under "om oss". Kontakta oss om du vill veta mer om möjligheten att söka stöd för dina idéer.