Utveckling Hälsingebygden

Människor skapar utveckling när de ges möjligheter att mötas, utbyta erfarenheter och kan hjälpas åt. Som människor växer vi genom engagemang och aktivt deltagande i idéutformning och insatser som påverkar utvecklingen av den egna bygden. Utveckling Hälsingebygden vill ge möjlighet till detta genom vårt arbete med LEADER (Lokalt ledd utveckling). Under åren 2014 - 2023 finansierar Landsbygdsfonden, Region Gävleborg och Leaderområdets kommuner föreningens arbete med lokalt ledd utveckling genom att stödja driften av Leaderkontoret med ca 9 Mkr. Se mer under "om oss". Kontakta oss om du vill veta mer om möjligheten att söka stöd för dina idéer. Se finansiärernas logotyper längre ner på denna sida!